B·成人啪精品视频网站午夜(中国)·No. 1 in the world

戊二醛类乙烯基醚类中间体类脂肪族环氧树脂类聚甲基乙烯基醚/马来酸酐共聚物新产品

1,4-环己烷二甲醇二乙烯基醚 CHDM-di

当前位置:首页>产品中心
产品名称 1,4-环己烷二甲醇二乙烯基醚 CHDM-di
CAS No. 17351-75-6
结构式 1,4-环己烷二甲醇二乙烯基醚 CHDM-di
  • 公司地址:河南省焦作市博爱县工业园区广兴路8号

  • 联系电话:姜军 13808604188

  • E-mail: henryjiang@xinjingchem.com

  • 公司网址:

新景新材料

关注新景新材料

XML 地图